,,W SKRÓCIE’’ O EGZAMINIE ZAWODOWYM

 

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

więcej informacji – egzamin zawodowy

 

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

 

Wyniki egzaminu  zawodowego – czerwiec 2022

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2022

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2021

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2021

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2020

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2020

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2019

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2019

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2018

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2018

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – październik 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  czerwiec 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  styczeń 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –  2015

 

AKTUALNOŚCI

 

Harmonogram egzaminu zawodowego 2022-2023

zobacz

Szczegółowe terminy składania deklaracjizobacz

Deklaracja uczeń, absolwent – zobacz

Deklaracja KKZ – zobacz

Więcej informacji dodatkowych o egzaminie zawodowym:

https://cke.gov.pl/

egzamin zawodowy – formuła 2019

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content