INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

     Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSG-S, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn, e-mail: sekretariat@zsgs.olsztyn.eu
  1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

         Anna Szleszyńska  e-mail: szleszynska.anna@zsgs.olsztyn.eu

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły  na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy.
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie
Wioletta Rutkowska

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content