Kierunki

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych to jedyna szkoła w Olsztynie umożliwiająca zdobycie zawodów, które muszą istnieć niezależnie od koniunktury gospodarczej. Nasi uczniowie podejmują dalszą naukę na wyższych uczelniach. Absolwenci naszej szkoły znajdują wiele ofert na rynku pracy, zdobyte kwalifikacje dają szansę na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych kształcimy w następujących zawodach:

Technikum nr 5 


Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
Szkoła mieści się w dwóch budynkach położonych blisko siebie. Na ulicy Żołnierskiej 49 mają swoją siedzibę dyrekcja szkoły, sekretariat, pokój nauczycielski, pedagog szkolny, biblioteka, sale gimnastyczne i dydaktyczne. Natomiast przy ulicy Wyszyńskiego 16 znajdują się pracownie technologiczne.
W szkole  uczniowie mają do dyspozycji:

  • 2 sale gimnastyczne
  • 19 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny, połączonych z pracownią audiowizualną
  • 11 pracowni specjalistycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt stosowany obecnie w gastronomii i przemyśle spożywczym (w tym 4 pracownie technologii gastronomicznej, pracownię obsługi konsumenta, pracownię ciastkarską oraz pracownię analizy chemicznej, analizy mikrobiologicznej, analizy sensorycznej, kuchnię, restaurację)
  • 3 pracownie komputerowe (12, 12 i 16 komputerów)
  • pracownię audiowizualną z bogatą wideoteką edukacyjną
  • bibliotekę z centrum multimedialnym, w której zgromadzono bogaty zbiór książek zawodowych, wyposażoną w komputery ze stałym dostępem do internetu
  • psychologa szkolnego i doradcę zawodowego

W naszej szkole obecnie pobiera naukę około 480 uczniów, których kształci 69 nauczycieli. Uczniowie mogą uczyć się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.


Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content