Rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

 

TECHNIKUM NR 5

 

 

Kierunek/zawód Forma
i cykl kształcenia
Język obcy  

Ilość wolnych miejsc

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
technik żywienia i usług gastronomicznych dz/5 angielski, niemiecki 11 język polski, matematyka, język angielski, biologia
technik technologii żywności dz/5 angielski, niemiecki 7 język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

 

Kierunek/zawód Forma
i cykl kształcenia
Język obcy Ilość wolnych miejsc Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
kucharz dz/3 angielski 3 język polski, matematyka, język angielski, informatyka
cukiernik dz/3 angielski 4 język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Dokumenty rekrutacyjne do szkoły należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej naboru:

https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app.

  • Od 26 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) należy dostarczyć do szkoły wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami tzn. dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dwie fotografie legitymacyjne (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).

Dokumenty prosimy dostarczać w koszulce.

  • W celu przyjęcia do szkoły wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowania na badania lekarskie będą wydawane w sekretariacie szkoły. Termin i miejsce badania zostaną ustalone indywidualnie z kandydatem po złożeniu wniosku.

Harmonogram rekrutacji

  • Od 26 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

  • 16 sierpnia 2022 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

  • W terminie do 18 sierpnia 2022 r. do godz.15.00  w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

  • 19 sierpnia 2022 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Załącznik nr.1 – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023.

 

Regulamin rekrutacji

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum

 

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content