Ubezpieczenie uczniów 2021/2022

 

Proponujemy kontynuowanie ubezpieczenia w firmie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na kolejny rok szkolny. Polisa z zakresem ubezpieczenia znajduje się poniżej.

Umowę ubezpieczenia szkolnego NNW można zawrzeć on-line – link zamieszczono poniżej.

Zaproponowano ubezpieczenie w dwóch pakietach:

  • Pakiet podstawowy – składka – 36 zł;
  • Pakiet specjalny – składka – 145 zł.

Osoby, które nie mogą zawrzeć umowy w formie elektronicznej, mogą skontaktować się z Panią Grażyną Kalinowską, umówić się na spotkanie w Oddziale Compensy i podpisać umowę w formie papierowej. Płatności  należy dokonać w formie gotówkowej w momencie podpisania umowy.

 

Link do zawarcia ubezpieczenia ucznia on-line

https://szkola.compensa.pl  z hasłem 610938

Polisa

OWU

Dodatkowo prezentujemy dodatkowe dokumenty związane z ubezpieczeniem

Dziecko w sieci

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków dzieci, młodzieży, osób
uczących się oraz personelu w placówkach
oświatowych V 184

 

 

Grażyna Kalinowska

Tel. kom. 601-687-041

COMPENSA TU S.A VIG
Oddział w Olsztynie, ul. WYSZYŃSKIEGO 1
ZGŁOSZENIE SZKÓD: 2205016100
INFOLINIA:0 801 120 000

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content