Projekty unijne

projekty-unijne-baner-min

Rok szkolny 2019/2020

Podsumowanie Projektu ,,PRZEPIS NA JUTRO’’

 

 

W okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w szkole realizowany był projekt ,,Przepis na jutro’’ współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt realizowała Grupa Doradcza Primus s.c.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach zawodowych, szkoleniach z kompetencji miękkich oraz stażach zawodowych.

UCZNIOWIE

W drodze rekrutacji do projektu zakwalifikowano 26 uczniów (5 mężczyzn i 21 kobiet) Technikum nr 5 w Olsztynie kształcących się w zwodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich. Każdy uczeń miał przeprowadzoną diagnozę
z doradcą zawodowym na podstawie której przydzielano uczniowi odpowiednie szkolenia, kursy oraz staże zawodowe. Projekt dla uczniów składał się z trzech etapów:

I etapszkolenia z kompetencji miękkich, niezbędne do umiejętnego poruszania się na rynku pracy o tematyce: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zarządzanie stresem, komunikacja i wystąpienia publiczne oraz praca w grupie.

II etapkursy zawodowe doskonalące wiedzę i umiejętności zawodowe:

 • Barmański z elementami obsługi klienta – 18 uczniów,
 • Somelierski z elementami obsługi klienta – 8 uczniów,
 • Baristy z elementami obsługi klienta – 18 uczniów,
 • Menadżer restauracji – 10 uczniów,
 • Kurs kuchni wegańskiej – 8 uczniów,
 • Technika gotowania metodą sous-vide w nowoczesnej kuchni polskiej – 8 uczniów,
 • Drób z ekologicznej hodowli w nowoczesnym wydaniu kuchni polskiej – 8 uczniów,
 • Kurs carvingu – 8 uczniów,

III etapstaże zawodowe u pracodawcy. Każdy uczeń w okresie wakacyjnym odbył płatny
150 godzinny staż zawodowy u pracodawcy na stanowisku kucharz oraz kelner. Staże odbywały się w poniższych miejscach:

 • Hotel Anders Stare Jabłonki – 5 uczniów,
 • Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński – 4 uczniów,
 • Warmiński Hotel & Conference Olsztyn – 4 uczniów,
 • Hotel Zamek Ryn w Rynie – 2 uczniów,
 • Restauracja Cudne manowce w Olsztynie – 4 uczniów,
 • Catering dietetyczny Fit King w Olsztynie – 2 uczniów,
 • Osada Dębowo w Kiersztanowie – 1 uczeń
 • Jadłodajnia pod sosnami w Cierzpiętach – 1 uczeń.

Uczniowie w ramach odbytych kursów i staży otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w ww. kursach oraz specjalistyczne książki, zestawy barmańskie, niezbędnik sommeliera, zestawy noży, pendrive z materiałami szkoleniowymi oraz odzież roboczą w postaci bluz, spodni oraz nakryć głowy.

NAUCZYCIELE

W drodze rekrutacji do projektu zakwalifikowano 19 nauczycieli zawodu (18 kobiet
i 1 mężczyznę). Projekt składał się z dwóch etapów:

I etapszkolenie z kompetencji miękkich niezbędne przy pracy z uczniami o tematyce: Praca
z uczniem z obniżoną samooceną i depresją oraz Trening kreatywności z zakresu kreatywnego
i twórczego myślenia

II etapkursy zawodowe doskonalące wiedzę i umiejętności zawodowe:

 • Kuchnia w myśl idei: Zero waste i less waste, od korzenia, aż po nać – dania kuchni wegetariańskiej – 8 nauczycieli,
 • Kurs sporządzania potraw z wykorzystaniem technik sous-vide – 8 nauczycieli,
 • Kurs planowania alternatywnych sposobów żywienia – 8 nauczycieli,
 • Kurs sommelierski – 8 nauczycieli.
 • Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-zasobów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS – 19 nauczycieli.

Nauczyciele po zakończeniu kursów otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział
w ww. kursach

 Podsumowanie Projektu ,,NOŻEM I WIDELCEM’’

W okresie od 1 września 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. w szkole realizowany był projekt ,,Nożem i widelcem’’ współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt realizowała Grupa Doradcza Primus s.c.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach zawodowych, szkoleniach z kompetencji miękkich oraz stażach zawodowych.

UCZNIOWIE

W drodze rekrutacji do projektu zakwalifikowano 34 uczniów (12 mężczyzn i 22 kobiety) Technikum nr 5 w Olsztynie oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Olsztynie kształcących się w zwodach kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik. Każdy uczeń miał przeprowadzoną diagnozę z doradcą zawodowym na podstawie której przydzielano uczniowi odpowiednie szkolenia i kursy. Projekt dla uczniów składał się z trzech etapów:

I etapszkolenia z kompetencji miękkich, niezbędne do umiejętnego poruszania się na rynku pracy o tematyce: trening asertywności, zarządzanie stresem, autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

II etapkursy zawodowe doskonalące wiedzę i umiejętności zawodowe:

 • Barmański z elementami obsługi klienta – 18 uczniów,
 • Somelierski z elementami obsługi klienta – 8 uczniów,
 • Baristy z elementami obsługi klienta – 18 uczniów,
 • Nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej – 8 ucz.,
 • Menadżer restauracji – 10 uczniów,
 • Kurs kreowania deserów lodowych – 16 uczniów,
 • Kurs kuchni wegańskiej – 8 uczniów,
 • Kurs carvingu – 5 uczniów,
 • Kurs produkcji lodów – uczniów.

III etapstaże zawodowe u pracodawcy. Każdy uczeń w okresie wakacyjnym odbył płatny
150 godzinny staż zawodowy u pracodawcy na stanowisku kucharz, klener lub cukiernik w zależności od zawodu, w jakim się kształci. Staże odbywały się
w poniższych miejscach:

 • Warmiński Hotel & Conference Olsztyn – 6 uczniów,
 • Hotel Anders Stare Jabłonki – 2 uczniów,
 • Przystań Hotel & Spa Olsztyn – 2 uczniów,
 • Restauracja Cudne manowce w Olsztynie  – 2 uczniów,
 • Resaturacja Lipka w Olsztynie – 4 uczniów,
 • Catering dietetyczny Fit King  w Olsztynie – 7 uczniów,
 • Cukiernia-kawiarnia Złoty Klucz w Olsztynie – 6 uczniów,
 • Lodziarnia Kroczek w Olsztynie – 4 uczniów.

Uczniowie w ramach odbytych kursów i staży otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w ww. kursach oraz specjalistyczne książki, zestawy barmańskie, niezbędnik sommeliera, zestawy noży, pendrive z materiałami szkoleniowymi oraz odzież roboczą w postaci bluz, spodni oraz nakryć głowy.

 

NAUCZYCIELE

W drodze rekrutacji do projektu zakwalifikowano 19 nauczycieli zawodu (18 kobiet
i 1 mężczyznę). Projekt składał się z dwóch etapów:

 

I etapszkolenie z kompetencji miękkich niezbędne przy pracy z uczniami o tematyce:

Motywacja, wytrwałość a dojrzewanie.

 

II etapkursy zawodowe doskonalące wiedzę i umiejętności zawodowe:

 • Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii– 10 nauczycieli,
 • Kreowanie mini deserów bankietowych – 8 nauczycieli,
 • Nowe trendy i klasyka kuchni polskiej – regionalnej – 8 nauczycieli,
 • Kuchnia dietetyczna wyłączenia pokarmowe – 8 nauczycieli,
 • Klasyki kuchni europejskiej – 8 nauczycieli,

Nauczyciele po zakończeniu kursów otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w ww. kursach oraz specjalistyczny zestaw noży.

 

Podsumowanie Projektu ,,KREATYWNE DESERY LODOWE”

W szkole w okresie od 1.09.2019 r.  do  30.06.2020 r. realizowany był projekt ,,Kreatywne desery lodowe’’, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Beneficjentem projektu była Gmina Olsztyn a podmiotem realizującym Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Olsztynie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie poprzez, poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik do zapotrzebowania rynku pracy oraz wsparcie 4 nauczycieli (3K i 1M) w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych.

Projekt obejmował:

 • doposażenie pracowni,
 • modernizację metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik do zapotrzebowania rynku pracy,
 • kursy dla nauczycieli.

W ramach projektu został zakupiony poniższy sprzęt:

 • frezer do lodów naturalnych,
 • maszyna do lodów włoskich,
 • piec cukierniczo – piekarniczy,
 • kompatybilna komora wzrostowa,
 • okap przyścienny skośny,
 • sokowirówka,
 • blender do przygotowywania mieszanek lodowych, homogenizacji i rozdrabniania owoców,
 • schładzarko-zamrażarka szokowa,
 • temperówka do czekolady,
 • minitemperówka do czekolady,
 • kuwety i formy silikonowe do lodów i deserów lodowych.

Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli z kompetencji miękkich niezbędne przy pracy z uczniami o tematyce:

 • Motywacja, wytrwałość a dojrzewanie. Czy uczniowie mogą wytrwale dążyć do celu?
 • Gdzie jest mój talent i dlaczego z niego nie korzystam? – o sztuce wynajdywania naszych predyspozycji i mocnych stron.

W budynku pracowni technologicznych przy ul. Wyszyńskiego 16, odbyły się kursy na nowo zakupionym sprzęcie, które obejmowały następująca tematykę:

 • Kurs produkcji lodów rzemieślniczych,
 • Kurs kreowania deserów lodowych.

W ramach realizowanego projektu grupa nauczycieli zmodernizowała modułowy program nauczania dla zawodu Cukiernik. Zmiana dotyczyła wprowadzania nowych metod i treści kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy w zakresie produkcji lodów metodą rzemieślniczą oraz tworzenia deserów lodowych. Zmiany dotyczyły modułu M3 – Wytwarzanie gotowych wyrobów cukierniczych.

Realizacja projektu zakończyła się pozytywnie. Nauczyciele po zakończeniu szkoleń i kursów otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział.

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content