Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego. „Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości”

Dodano: 27-10-2022

26 października 2022 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w  Olsztynie odbył się Warmińsko – Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego pt. „Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości”.

Organizatorem wydarzenia był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych oraz Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego, głównie do dyrektorów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, nauczycieli doradztwa zawodowego i nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli.

Celem Kongresu była integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed doradcami zawodowymi, a także podnoszenie jakości doradztwa zawodowego poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i metodycznych.

Zaproszeni goście w przerwie kawowej mogli zdegustować wyroby gotowe przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli.

W czasie wydarzenia uczniowie z klas 2c, 3 Tb i 4 Tap pod opieką nauczycieli, przygotowali salę oraz zadbali o miłą atmosferę w trakcie obsługi kelnerskiej.

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content