Dzielimy się wiedzą – wykorzystanie praktyczne sprzętu wypożyczonego do naszej szkoły w ramach SCWEW.

Dodano: 22-09-2022

W środę, 21 września 2022 roku, pani Beata Borucka przeprowadziła dla nauczycieli naszej szkoły praktyczne szkolenie na temat możliwości wykorzystania na lekcjach monitora multimedialnego oraz wizualizera. Jest to sprzęt, który został wypożyczony do naszej szkoły w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie spotkania Pani Beata Borucka przedstawiła możliwości techniczne urządzeń, zintegrowanej technologii dotykowej, w której monitor multimedialny może stać się tłem, na które użytkownik będzie nanosił notatki, filmy, zdjęcia, schematy, rysunki czy strony internetowe. Przykładowe zastosowania różnych funkcji są niemal nieograniczone i mogą być wykorzystane na każdych zajęciach edukacyjnych.
Szkolenie było niezwykle cenną lekcją transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, mających na celu wspieranie rozwoju młodzieży zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów.

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content