Doskonalenie nauczycieli

 

Harmonogram szkoleń, warsztatów oraz pokazów dla nauczycieli

 

Rodzaj i temat szkolenia
Prowadzący Data
Szkolenie branżowe w formie stażu u pracodawcy  Cukiernia & Kawiarnia „Złoty klucz”
Restauracja „Cudne Manowce” Olsztyn
Kupiec Paprotnia
Hotel Warmiński w Olsztynie 

2019-2022 r. 

Szkolenia z obsługi monitorów interaktywnych „Aktywna tablica”.   Artech
Arkadiusz Kieżun 

20.01.2022 r. 

Wykorzystanie stylów DISC w komunikacji i budowaniu relacji na różnych poziomach funkcjonowania szkoły

dr. Katarzyna Łukowska
Spółdzielnia Trenerska Bydgoszcz

19.01.2022 r.

Kurs sporządzania potraw z wykorzystaniem technik sous-vide Andrzej Bałdyga doradca kulinarny Warszawa 4-5.12.2021 r.
Szkolenie „Naruszenia ochrony danych osobowych” Anna Szleszyńska 14.12.2021 r.
Kurs planowania alternatywnych sposobów żywienia dr. Joanna Ciborska
UWM w Olsztynie
18-19.12.2021 r.
Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-zasobów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS Zuzanna Taraszkiewicz Olsztyn 21.12.2021 r.
„Świąteczny Jarmark Szkoleń” Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Razem lepiej” 12.12.2020 r.
„Nauczyciel GEN-Z” Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Razem lepiej” 18.04.2021 r.
„Ocena pracy nauczyciela, ocena pracy dyrektora szkoły- prawo i praktyka” Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty kwiecień 2021 r.
Szkolenie z dziennika elektronicznego Librus Librus
Przemysław Kieszek
21.04.2021 r.
„Mediator szkolny” Olsztyńskie Centrum Edukacji
Nauczycieli
23-26.04.2021 r.
„Powrót do szkoły stacjonarnej. Jak przygotować szkołę i nauczycieli na powitanie uczniów po najtrudniejszym roku w ich życiu” Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 30.04.2021 r.
Trening kreatywności z zakresu kreatywnego i twórczego myślenia”
w ramach projektu „Przepis na jutro”
dr. Katarzyna Łukowska
Spółdzielnia Trenerska Bydgoszcz
22-23.05.2021 r.

 

„Jak wesprzeć dziś społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, rodziców i chronić siebie?” Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 28.05.2021 r.
,, Praca z uczniem z obniżoną samooceną i depresją” w ramach projektu „Przepis na jutro”. dr. Katarzyna Łukowska
Spółdzielnia Trenerska Bydgoszcz
19-20.06.2021 r.
Kuchnia w myśl idei: Zero waste i less waste, od korzenia , aż po nać – dania kuchni wegeteriańskiej Andrzej Bałdyga doradca kulinarny Warszawa 04-05.09.2021 r.
„Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej czyli metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych” Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych 27.09.2021 r.
Kurs sommelierski Wojtek Lazarowicz
KaapVino Gdańsk
09-10.10.2021 r.
,, Klasyki kuchni europejskiej ’’ w ramach projektu ,,Nożem i widelcem”

Andrzej Bałdyga

15-16.02.2020 r.

“Lekcja: Enter” 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

marzec- czerwiec 2020 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

 „Naruszenia danych osobowych” Praca zdalna zgodna z RODO.

Anna Szleszyńska

15.04.2020 r.

Projekt „3mamy z Wami”

Jolanta Urbanek

Ewa Stanisławska- Lepko

Agnieszka Klejbach

kwiecień-czerwiec 2020 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

„Uważność i troska o siebie. Mindfulness
w pracy nauczyciela.”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Razem lepiej”

6.05.2020 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

 „Platforma Office 365
z uwzględnieniem TEAMS.”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Razem lepiej”

12.05.2020 r.

Zarządzanie Oświatą

Wioletta Rutkowska

Jolanta Urbanek

rok szkolny 2019/2020

„Kuchnia dietetyczna wyłączenia pokarmowe” w ramach projektu ,,Nożem i widelcem’’

Jolanta Słoma
Mirosław Trymbulak

04-05.01.2020 r.

Szkolenie „Nowe trendy w cukiernictwie”

Maciej Rosiński

2.12.2019 r.

„Kreowanie mini deserów bankietowych” w ramach projektu ,,Nożem i widelcem’’

Maciej Rosiński

30.11-1.12.2019 r.

Szkolenie dla nauczycieli zawodu  z obsługi sprzętu – zgrzewarka do opakowań jednorazowych oraz sokowirówki

Arkadiusz Sawoń

29.11.2019 r.

,,Spokojnie i z energią” – jak oswoić stres ?

Marta Urban- Burdalska

19.11.2019 r.

Szkolenie z RODO

Anna Szleszyńska

30.10.2019 r.

,,Organizacja miejsca pracy w oparciu o model 5S’’

Piotr Kiziński

21.10.2019 r.

,,Motywacja, wytrwałość a dojrzewanie’’ w ramach projektu ,,Nożem i widelcem’’

Katarzyna Łukowska

19-20.10.2019 r.

Szkolenie dla nauczycieli zawodu z prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia Thermomix TM5

Mariusz Wojciechowski

18.10.2019 r.

Wykorzystanie neurodydaktyki w pracy z uczniem w ramach projektu ,,Wzór na smak’’

Katarzyna Łukowska

5-6 .10.2019 r.

,,Otwórz się na mnie – uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym’’

Justyna Kokot 

3.10.2019 r.

,,Wykorzystanie kinezjologii w pracy z uczniem’’ w ramach projektu ,,Wzór na smak’’

Katarzyna Łukowska

21-22.09.2019 r.

Natura Food – skarby mazurskich ryb w ramach projektu „Wzór na smak”

Andrzej Bałdyga

01-02.06.2019
08-09.06.2019

Mikser kulinarny w ramach programu sieci Makro Szef dla Młodych Talentów – pokaz kulinarny – Kuchnia Polska

Cezary Powała
Michał Grzywacz

28.05.2019

„Uczyć w dialogu – organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki tutoringu”

Przemysław Kluge

22.05.2019

„Technologia informacyjno-komunikacyjna jako środek dydaktyczny w nauczaniu przedmiotowym w szkołach ponadpodstawowych”

Anna Grygoruk

16.05.2019

„Nowoczesne metody pracy na lekcji sprzyjające aktywizowaniu uczniów”

Danuta Pietraszkiewicz – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

13.03.2019

„Komponowanie jadłospisu i poradnictwo żywieniowe” w ramach projektu „Żywienie dietetyczne”

Anna Danielewicz

16.02.2019

Natura Food – pół wołu do rozbioru w ramach projektu „Wzór na smak”

Andrzej Bałdyga

23-24.02.2019

„Oprogramowanie dietetyczne w praktyce” w ramach projektu „Żywienie dietetyczne

Joanna Ciborska

23-24.02.2019

„Wymogi prawne oraz aspekty techniczne znakowania żywności. Warsztaty projektowania i wydruku etykiet”- szkolenie prowadzone w ramach projektu żywienie dietetyczne

Mariola i Tomasz Zarzyk

12-13.01.2019

„Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia, skojarzenia, analogie, metafory”

Trenerzy z Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

11.12.2018

„Efektywne przygotowanie do egzaminu maturalnego w kontekście EWD z wykorzystaniem platformy Moodle”

Janusz Brojek

05.12.2018

„TIK w matematyce”

Trenerzy z Centrum Edukacji Obywatelskiej

27.11.2018

„E-twinning – europejska społeczność szkolna”

M.Siwkowski

30.10.2018

„Podnoszenie edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów” – szkolenie Rady Pedagogicznej

Marlena Szwemińska

28.11.2018
19.12.2018

„Kompetencje kluczowe” – w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem stoi”

Magdalena Kulmaczewska

24.10.18

„Nordic walking dla zdrowia” – warsztaty w terenie

B. Kwiatkowska,
M. Śmiarowska,
D. Wojciechowska

28.09.2018

„Psychologia jedzenia a ruch” – wykład

Barbara Dobrzyńska z Instytutu Zdrowego Żywienia i Psychodietetyki Victu Vivere

13.06.2018

„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła”

Eliasz Rafalski

18.06.2018

„Zasady dobrego zachowania się przy stole” – lekcja otwarta

Anna Chodorowska

08.06.2018

„Muffinki dekorowane lukrem królewskim i kwiatami z masy cukrowej” – lekcja otwarta

Marlena Mańczak

28.05.2018

„Bulion z kołdunami oraz knedle ze śliwkami” – lekcja otwarta

Anna Chodorowska

22.02.2018

„Wykorzystanie naturalnych składników odżywczych w podnoszeniu systemu odpornościowego organizmu” – warsztaty

Marzena Bańkowska

12.06.2018

“Dekorowanie wyrobów cukierniczych lukrami” – warsztaty

Marlena Mańczak

16.05.2018

„Dekorowanie wyrobów cukierniczych kremami” – warsztaty

Marlena Mańczak

10.01.2018

„Awans zawodowy” – szkolenie dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na nauczycieli dyplomowanych

Patrycja Lipińska
B. Lisowska
M. Marciniec
W. Rutkowska

14.02.2018

„Warsztaty umiejętności wychowawczych” – szkolenie dla nauczycieli i wychowawców. Kompetencje Społeczne w oparciu o elementy metody NVC „Porozumienie bez Przemocy” Marshalla Rosenberga i programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Joanny Sakowskiej Maria Skowrońska 29.11.17 – 04.01.18
„Efektywna struktura lekcji języka obcego” – warsztaty dla nauczycieli języków obcych Elżbieta Szymborska Wojciech Tański 14.12.17
„System gastronomiczny” – kurs dla nauczycieli zawodu w ramach projektu „Gastronauci” Marcin Piórkowski 01-03.12.17
„Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniami” – szkolenie on-line Elżbieta Linowska (Europejskie Centrum Szkolenia Kadr – Białystok) 16-17.11.17
„Asertywny nauczyciel – jak troszczyć się siebie troszcząc się o  innych” – szkolenie Rady Pedagogicznej Beata i Bolesław Kotlińscy (Strefa Potencjału) 10.11.17
Forum matematyki: „Szachy w matematyce – matematyka w szachach” – szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ścisłych Lena Kaźmierczak (Naukożecy – pedagog, trener) 06.11.17
„Obróbka mąki i kasz- warsztaty dla nauczycieli zawodu (w ramach projektu Gastronauci) Aleksandra Dąbkowska (cukiernik, piekarz – restauracja Platter by Karol Okrasa w Warszawie) 4-5.11.17
„Inicjatywność i przedsiębiorczość jako jedna z kompetencji kluczowych – wsparcie dla osób w życiu prywatnym, społecznym  i zawodowym na przykładzie oszczędzania” – szkolenie Rady Pedagogicznej Bartłomiej Kostrzewski (Dyrektor Banku Credit Agricole) 25.10.17
„Kształtowanie prawidłowej postawy ciała – edukacja zdrowotna” – warsztaty Marta Andrzejczak 10-16.10.17
Warsztaty ,,Obróbka mięsa i ryb’’ Dariusz Struciński

Dominika Moskalenko

21-21.10.17
Szkolenie ,,Trening motywowania’’  Zuzanna Taraszkiewicz  21-21.10.17

Od kultury nauczania do uczenia się – wykład

Dr Marzena Żylińska

28.09.17

Nauczyciel na piątkę – Szkolenie Rady Pedagogicznej Magdalena Kulmaczewska 29.08.17
Planowanie i realizacja zadań wychowawczych.

Szkoła dobrze wychowana- jak można to osiągnąć?  – Szkolenie Rady Pedagogicznej

Patrycja Lipińska 24.06.17
Fakty i mity o dietach odchudzających – konferencja Iwona Hawrysz

Katarzyna Janiszewska

28.04.17
„Stawiam na wołowinę” – warsztaty kulinarne Marcin Budynek 12.04.17
Prelekcja na temat zagrożeń depresją młodzieńczą Magdalena Kulmaczewska

Agnieszka Zacharewicz

22.03.17
Cały ten cukier – prelekcja z dietetykiem Przedstawiciele Natur House w Olsztynie 16.02.17

Wyczytywanie manier”- warsztaty dla uczniów i nauczycieli

 

Jolanta Urbanek

 

19 grudnia 2016

 Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – WMODN

Wymiana doświadczeń oraz konsultacje dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

 Bożena Osik 13 grudnia 2016

Podsumowujące szkolenie w Perugii

(program mobilnościowy Erasmus plus) w ramach europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych

Joanna Ozdarska

Elżbieta Rakowska

5 – 9 – grudnia 2016

Prezentacja potraw bezglutenowych oraz deserów bankietowych

Małgorzata Pachucka 8 grudnia 2016

Czym jest celiakia? – warsztaty

Joanna Ozdarska 8 grudnia 2016

Wykład z degustacją tradycyjnych wędlin, pieczywa oraz nabiału

Agencja Rynku Rolnego w Olsztynie 7 grudnia 2016

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Jak motywować w erze cyfrowej

Jacek Pyżalski 2 grudnia 2016

Kiper Herbaty – warsztaty

Jerzy Czapla 28 listopada 2016

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży – wykład

Roman Sokulski

Ewa Stypa

Dariusz Waszkinel

23 listopada 2016

“Portale społecznościowe w naszym życiu – plusy i minusy” – lekcja otwarta

Bożena Lisowska 16,17 listopada 2016

Rogale Marcińskie- warsztaty

Mirosław Szymański 07,08 listopada 2016

Ogólnopolska kampania Tydzień Dobrego Chleba i Zdrowego Stylu Życia, warsztaty pt. Pieczemy chleb

Mirosław Szymański 20 października 2016

Szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego

Jolanta Kowalewska 18 października 2016

Prezentacja nt. historii naszej szkoły

Ewa Stypa

Roman Sokulski

17 października 2016

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

„Postępowanie w sytuacji zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością- profilaktyka agresji”

Magdalena Kulmaczewska 12 października 2016
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
„Nauczyciel na piątkę”
Magdalena Kulmaczewska 29 sierpnia 2016
Szkolenie na temat dopalaczy Grażyna Dziubanii
(Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie),
Lidia Cynt
(Komenda Miejska Policji w Olsztynie)
25 listopada 2015
Słucham i mówię – warsztaty skutecznej komunikacji Jolanta Borowiecka 17 listopada 2015
Zakąski zimne i gorące z ryb morskich – warsztaty Andrzej Bałdyga 29 października 2015
Szkolenie z obsługi platformy moodle Mariusz Wojciechowski 27 października 2015
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Przemoc rówieśnicza wg. Jacka Pyżalskiego

Małgotrzata Świech-Twarowska 26 października 2015
Produkcja i wypiek chleba – warsztaty Mirosław Szymański 22 października 2015
Technika krojenia warzyw – warsztaty Małgorzata Marciniec 22 października 2015
“Dobór win do potraw” – warsztaty Danuta Komar,
Włodzimierz Bekiesza
24 kwietnia 2015
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych Anida Samoraj,
Małgorzata Świech-Twarowska
14, 15 kwiecień 2015
Ocenianie szkolne jako proces komunikacji między nauczycielem a uczniem. Ocenianie kształtujące, czyli skuteczne ocenianie wewnątrzszkolne Hanna Mąka
Monika Michaluks
10 kwiecień 2015
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
(dla nauczycieli przedmiotów zawodowych)
Monika Grochalska 9 styczeń 2015
13, 14, 20, 21 luty 2015
,,Nauka umiejetności radzenia sobie ze stresem” – ćwiczenia fizyczne poprawiające kondycję oraz stan ducha Elżbieta Klepacka wrzesień-grudzień
2014/2015
(raz w tygodniu)
Kształtowanie stosunków społecznych – wybrane aspekty dr Ryszard Jurkowski 7.11.2014
Multimedialny nauczyciel Sylwia Żak luty – maj 2014
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Konsultacje grupowe, coaching
(dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących)
Danuta Oleksiak
Monika Grochalska
14, 15, 28, 29.03.2014
czerwiec, sierpień 2014
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – TSR Agata Niemier 12.03.2014
“Podaj dalej” – warsztaty z kuchni molekularnej, azjatyckiej i staropolskiej Jean Bos,
Grzegorz Russak,
Daria Ładocha
1.09.2013- 31.07.2014
Nauczycielskie tarapaty – odpowiedzialność prawna nauczycieli Janusz Barszczewski 07.10.2013
Samoocena pracy nauczyciela odpowiedzialnością za efekty pracy Janusz Barszczewski 03.04.2013
Doskonalenie Kadry KNO – kształcenie na odległość Bogdan Skotnicki,
Eugeniusz Gąsiąr,
Tomasz Walasek
24-26.01.2013
08-09.03.2013
Psychologia zachowań konsumenckich Jacek Krawczyk 04.03.2013
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka Zbigniew Prekiel,
Grzegorz Węgrecki
07.02.2013
Profesjonalny nauczyciel zawodu Renata Gut
Grzegorz Górnik
15-24.01.2013; 26.01-7.02.2013
Jak skutecznie współpracować z rodzicami? Hanna Mąka 11.01.2013
Sporządzanie potraw z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się w kuchni Andrzej Bałdyga 14-15.12.2012
“Skuteczna komunikacja warunkiem powodzenia w pracy z uczniami”. Neurodydaktyka – szkolenie RP dr Marzena Żylińska 41248
Edukacja zdrowotna w placówce oświatowej – program Ruch i zdrowe żywienie w szkole Józef Rogowski 41232
“Ocenianie kształtujące” – warsztaty Centrum Edukacji Obywatelskiej 41237
Praktyczne sposoby pracy z podstawą programową dr Marzena Żylińska
Alicja Redlicka
Barbara Drygas
41180
Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych. Mirosław Rynduch
Artur Grajber
Michał Nowicki
30.08-02.09.2012
21.09-23.09.2012
28.09-30.09.2012
,Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu” Piotr Grzywacz 15-30.08.2012
Zajęcia w ramach projektu „Technologie żywności – integracja warsztatu nauczyciela zawodu z rynkiem pracy” prof. dr hab. Eulalia Borowska,
prof. dr hab. Jerzy Borowski,
prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim,
prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz,
dr Marzena Danowska-Oziewicz,
dr Waldemar Dzwolak,
dr Mirosława Karpińska-Tymoszczyk,
dr Krystyna Romaniuk
czerwiec
2011r. – maj 2012r.
Edukacja zdrowotna w szkole szansą na poprawę efektywności wychowania fizycznego Józef Rogowski
Elżbieta Witkowicz
Agata Niemier
Aleksander Suhak
Sergiusz Salski
Dorota Wojciechowska
19 -20.05.2012
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Tworzenie, modyfikacja i dostosowywanie programów nauczania do wymagań nowej podstawy programowej. Anida Samoraj
“Lider kształcenia zawodowego” Karczma Jana Olsztyn
Hotel Bryza Jurata
ARTI18-150 Gołdap ul. Podgórna 2
Hotel Platinium Ostróda
Warmia Park Hotel SPA w Pluskach
Restauracja Gardenia Olsztyn, ul. Żołnierska 4
IRMAG SPÓŁKA JAWNA 14-260 Lubawa, ul Wł. Asta 7
Hotel Gołębiewski, 11-730 Mikołajki
OCTIM Olsztynek
30.01-29.06.2012
Szkoleniowa RP “Modernizacja i tworzenie nowej podstawy programowej” Małgorzata Świech-Twarowska
Szkolenie dla nauczycieli nt.”Ocenianie kształtujące – II etap”  Małgorzata Osińska
Szkolenie dla nauczycieli i innych pracowników szkoły pt. : “Total Body Conditioning (TBC), czyli ćwiczenia wzmacniające i kształtujące postawę dla zawodu: nauczyciel” Dorota Wojciechowska
Ocenianie w kształceniu modułowym Ewa Wierczuk
Szkoleniowa RP “Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów” Ewa Kaliszuk
Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej – diagnoza końcowa Mirosław Rynduch
Krzysztof Szulborski
“Nauczyciel – mistrzem młodych mistrzów” Jacek Grochowina, Leszek Gryka, Barbara Kowieska, Rafał Adamek, Krzysztof Gac 22.08.2011 – 02.09.2011
Zajęcia wychowania fizycznego do wyboru – decyduj o sobie. Akademia ruchu Marek Błaszczyk
Józef Rogowski
10, 11.06.2011
Techniki manualne naprzemianstronne Grzegorz Żurowski
“Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa” Ekspert kulinarny
Mirosław Rynduch
Ekspert dydaktyczny
Aleksandra Dołgań
25-27.05.2011
Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej Mirosław Rynduch
Krzysztof Szulborski
16-20.05.2011
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna nt.: Wizerunek Szkoły Barbara Królikowska-Wunderlich
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych –
obsługa sprzętu i urządzeń w pracowniach gastronomicznych w kuchni głównej, zmywalni i barze. (30 osób)
Wojciech Harapkiewicz
Tomasz Mojżeszczyk
Przemysław Szczepanik
12,26.03.2011
Szkolenie z obsługi sprzętu w pracowni gastronomicznej (32 osoby) Tomasz Mojżeszczyk
Szkolenie z obsługi sprzętu w ciągu ciastkarsko-piekarskim (18 osób) Wojciech Harapkiewicz
Projekt „Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli zawodu w branży gastronomiczno-turystycznej” Michał Tkaczyk, Bożena Śikoń, Grzegorz Russak luty-czerwiec 2011
Profilaktyka chorób krtani i gardła – warsztaty Jan Płowianiuk 8,16.11.2010
Wspieranie nauczycieli prowadzących nauczanie modułowe – warsztaty Ewa Wierczuk 26-28.10.2010
Informatyzacja procesu edukacyjnego Patrycja Lipińska
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna nt.: “Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju.” Małgorzata Moszyńska-Dumara
Kurs baristy Kamil Skalski
Łukasz Kaczmarek
Pokaz kulinarny na temat “Kuchnia Karaibska – sposób na karnawał” Carlos Gonzalez-Tejera
Wykorzystanie programu “Gastro POS” w celach edukacyjnych Dariusz Gawęda
Warsztaty Szkoleniowe “Ocenianie kształtujące drogą do sukcesu ucznia” Monika Michaluk
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat: “Ocenianie kształtujące drogą do sukcesu ucznia” Joanna Soćko
Warsztaty kulinarne “Wykorzystanie warzyw, drobiu i ryb do produkcji przekąsek bankietowych” Adam Michalski
,, Kurs Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych”. prof. dr hab. Lidia Wądołowska
dr inż. Małgorzata Anna Słowińska
„Trendy kulinarne w gastronomii światowej, aranżacje i techniki dekoracji potraw”. Adam Michalski
,,Szkolenie kulinarne z zakresu obróbki, przygotowania technologicznego
i technik krojenia warzyw i owoców”.
Adam Michalski
,,Konsultacje w sprawie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego”
Bożena Osik
,,Szkolenie zawodowe z zakresu obsługi i stosowania profesjonalnych technik kulinarnych piecach konwekcyjno-parowych firmy UNOS oraz w urządzeniach do dynamicznej żywności firmy Robot Coupe”. Adam Michalski
Robert Matera
Radosław Marczyński
,,Działania podnoszące skuteczność nauczania  w oparciu o wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”. Ewa Wierczuk
,,Rola nauczyciela wobec problemów ucznia ‘’-wykład, warsztaty”. Tomasz Młyński 05.03.2009
12.03.2009
,,Edukacyjna wartość dodana” Henryk Sienkiewicz
,,Kilka pomysłów na godzinę wychowawczą:
-nabywanie umiejętności uczenia się
-stosunki interpersonalne
-uzależnienia i zagrożenia”.
Danuta Komar
,,Ryby i owoce morza w potrawach” -warsztaty kulinarne Marek Widomski
Rafał Targosz
,,Potrawy z łososia i sałaty”- pokaz kulinarny Krzysztof Rogala
,,Model Komunikacji M. Rosenberga (język żyrafy) w budowaniu porozumienia bez przemocy”- warsztaty Bernadetta Jabłońska 20.11.2008
24.11.2008
,,Model Komunikacji M. Rosenberga (język żyrafy) w budowaniu porozumienia bez przemocy”- szkolenie Rp Bernadetta Jabłońska
Kurs przysposobienia do obsługi szkolnych pracowni komputerowych Tomasz Łoś
,,W zdrowym ciele-zdrowy duch” ćwiczenia fizyczne poprawiające kondycję oraz stan ducha Ewa Klepacka wrzesień-czerwiec
2008/2009
(raz w tygodniu)

 

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content